<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
KONTAKT OSS

En intern workshop hvor alle nøkkelpersoner er invitert, kan gi dere et godt grunnlag for å evaluere deres egen tilstedeværelse i sosiale medier, avdekke hvilke mål dere ønsker å oppnå med deres kommunikasjon i disse kanalene og hjelpe dere med å prioritere og konkretisere hva som skal til for å nå disse målene. En workshop kan dermed være et godt virkemiddel for å jobbe strategisk og målrettet med deres digitale kommunikasjon.

At dere arrangerer en intern workshop om sosiale medier, kan hjelpe bedriften din med å få en god oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bedriften deres har med tanke på deres digitale og sosiale tilstedeværelse og kommunikasjon. Det er også en god mulighet til å samle personer fra ulike avdelinger internt hos dere, for å etablere et tettere samarbeid på tvers av etablerte ’siloer’. Har firmaet ditt et stort prosjekt eller kampanje rundt hjørnet, kan en intern workshop kickstarte dette prosjektet.

Vi foreslår å dele workshopen opp i tre deler:

 epic_content_marketing_2016-11-2-1.jpg

 

Del 1: Kartlegging

 

Vi har laget et dokument som du kan laste ned og bruke i deres egne interne workshops, basert på nøkkelinformasjonen fra dette blogginnlegget. Klikk her for å laste den ned;  

LAST NED dokument til bruk i intern workshop 

 

Strategiske verdier

Det er lurt å ha en klar tanke rundt hvilke strategiske verdiene bedriften har, og ofte ligger dessverre disse verdiene ’begravd’ i en skuff, i et stort og tungt strategidokument. De fleste virksomheter har en forretningsplan og en visjon, og derfor også en tanke om hvilke verdier som skal representere dere som selskap. Det er disse verdiene vi mener dere bør basere deres kommunikasjon i sosiale medier på også, slik at dere får en helhetlig kommunikasjon som gir et tydelig etterlatt inntrykk av hvem dere er og hvilken personlighet deres virksomhet har.


Kommunikasjonsmål

Neste punkt på agendaen, er å ha klare kommunikasjonsmål i sosiale medier. De fleste virksomheter har produkter eller tjenester de vil selge, og tenker at det bør være hovedfokuset for kommunikasjonen deres. Selv virksomheter som ikke selger konkrete produkter eller tjenester, som eksempelvis offentlige virksomheter, turistnæring osv, har likevel budskap som de ønsker å formidle, som sloss om oppmerksomheten i nyhetsstrømmen til den relevante målgruppen de ønsker å nå. Det å definere kommunikasjonsmål handler for oss om å avklare;

Hvordan kan vi klare å skape verdi for vår målgruppe, med innholdet vi skaper?

Det kan være i form av å inspirere, å engasjere, å gi kunnskap eller noe helt annet. I tillegg til dette må vi naturligvis også av og til informere om det vi gjør og det vi vil selge, men om man har en god blanding av poster med ulike kommunikasjonsmål, gir man et bedre bilde av hva slags virksomhet dere er og det er lettere å få ambassadørene deres til å engasjere seg i det dere ønsker å formidle.

Her kan du laste ned en enkel mal som kan brukes som strategiverktøy; 

Lag et strategiverktøy for sosiale medier, basert på virksomhetens verdier og kommunikasjonsmål. 


Ressurser

Når planen for hva man skal snakke om, i form av deres strategiske verdier, er forankret, og dere har definert ulike mål for kommunikasjonen deres, ved å definere hvordan dere kan skape verdi for deres relevante målgruppe, er neste punkt å få oversikt over hva dere har tilgjengelig - både ressursmessig og økonomisk.

Interne bidragsytere

Hvilke mennesker i deres organisasjon kan være bidragsytere inn i deres innholdsproduksjon i sosiale medier? Ofte er det ikke kun markedsførings- eller kommunikasjonsfolkene, men like gjerne ansatte på lageret, på sentralbordet, på kundeservice og i produktutviklingen. Det å få strukturert kommunikasjonen, med hensyn på hvem gjør hva, gjør at det blir mer, og bedre, innhold tilgjengelig for dere, og det tar ikke like lang tid som det kunne gjort, om en person skulle sittet og skapt alt innholdet ’fra scratch’ selv.

Annonseringsbudsjett?

Man kan ofte ha store ambisjoner om rekkevidde og hvor sterk påvirkning man skal ha på sin relevante målgruppe, men det betyr ikke at vi klarer å få det til, i det tempoet vi ønsker, uten at vi i så fall må definere et annonseringsbudsjett i tillegg. Det kan man naturligvis gjøre, og opprettholde ambisjonsnivået, eller så kan man justere ambisjonsnivået i henhold til budsjettet man har tilgjengelig. Det viktigste er at ambisjonsnivået står i stil med ressursene man har tilgjengelig.

 

Definere målgruppen

Det er lurt å gjøre en målgruppeanalyse. Hvilke mennesker er viktige for dere, hvem ønsker dere å nå? En måte å tydeliggjøre hvilke mennesker dere ønsker å snakke til, er ved å lage ulike personas. Da konkretiserer dere målgruppen ned i oppdiktede personer, med en kort bakgrunnshistorie, tydelige karaktertrekk og god informasjon om denne personens interesser og adferd. En virksomhet har gjerne flere ulike personas, men med disse konkrete eksemplene i hodet, kan det være lettere å formulere budskapene man ønsker å formidle og ha et bilde av hvem man henvender seg til og ønsker å påvirke. 

 

Definere / tydeliggjøre visuell profil

Det er viktig å bestemme seg for hvordan dere vil fremstå utad. En visuell profil trenger ikke være komplisert eller dyr, så lenge den er gjennomført og riktig for deres merkevare. Riktig bruk av visuelle virkemidler kombinert med godt innhold, kan få leseren til å bli nysgjerrig på dere, og etterhvert; kjenne dere igjen som noe leseren vil stoppe opp ved og lese mer fra. Det er viktig å snakke til målgruppen med den stemmen du vil at virksomheten skal fremstå med.

 

Del 2: Idémyldring - innholdsproduksjon

Videre går dere over i idémyldringsfasen for å definere hva slags innhold dere skal skape og hvilke historier dere har å fortelle. Her er det lurt å ikke legge begrensninger på seg selv eller hverandre. Skriv ned alt. Vurderingen av hvorvidt det skal utvikles videre eller ikke, kan dere ta i en senere fase.

Husk;

Hvilke strategiske verdier skal dere fylle med godt innhold, med hvilke kommunikasjonsmål?

Her handler det ikke om å finne fasiten, men heller om å bruke de ulike deltakerne i workshopen sine erfaringer, sin historikk og sine opplevelser med virksomheten, med deres kunder, samarbeidspartnere, leverandører m.fl., til å finne frem til de gode historiene som vil skape godt engasjement og gi verdi til målgruppen deres. 

Etterhvert som idémyldringen går over i konkret planlegging av innhold for perioden dere har foran dere, kan det være nyttig å ha tenkt gjennom enkelte temaer relatert til innholdsproduksjon i sosiale medier; 

  1. Godt innhold; Det hjelper ikke poste innhold i "hytt og pine” hvis det er dårlig innhold. Tenk godt igjennom hva du deler, og tenk; skaper dette verdi for vår viktige målgruppe? Lag gode historier og avdekk hva du tror er godt innhold for mennesker som er viktige for din merkevare.
  2. Når; Når på døgnet er folk mest aktive? Du må tenke godt igjennom hvem du skal snakke med og finne ut når de er mest aktive i den kanalen du ønsker å dele innholdet ditt. Dette forandrer seg med tiden, så det er viktig å ta en avsjekk med innsikten vi har tilgjengelig i alle sosiale kanaler, og justere om det trengs. Det er svært viktig å tenke på kontekst; hva gjør målgruppen din akkurat i den tiden du tenker å poste dette innlegget? Om målgruppen er travelt opptatt med å lage middag, hente barn i barnehage eller hjelpe til med lekser, hjelper det lite hvor bra innhold du har laget. De har ikke tid til å engasjere seg med innholdet ditt uansett.
  3. Balanse; Du må finne en balanse mellom å ikke poste for lite eller for mye. Du må gi kunden akkurat det de vil ha, slik at de ikke blir for mette, men at de alltid holder seg sultne på nytt innhold. Samtidig er det vanskelig å gi folk for mye, så lenge det du skaper er godt innhold som gir målgruppen verdi. For enkelte merkevarer kan én gang om dagen være nok, mens for en annen merkevare kan det være alt for mye. Du må finne hva som er rett for din merkevare, helt spesifikt - og så avstemme dette med punktet over her; hva du har ressurser til.

 

Et godt sted å starte for å sørge for at man fordeler innholdet sitt jevnt utover, at aktiveter frem i tid blir planlagt som innhold i forkant og gjøre sitt for å unngå at sosiale medier blir 'venstrehåndsarbeid', er å lage en innholdsplan.

Du kan laste ned vår innholdsplan for sosiale medier her; 

Hvordan sikre god og effektiv innholdsproduksjon i sosiale medier?

 

 

Del 3: Analyse og evaluering

 

Definere mål

Første gang man gjennomfører en slik workshop, er det viktig at man definerer hvilke ulike måleparametere man skal bruke for å se om dette går i positiv eller negativ retning. Noen ønsker å oppnå størst mulig rekkevidde, andre ønsker å flytte kundeservicedialogen sin over til sosiale medier, fra telefon eller epost, mens andre ønsker å måle hvor stort engasjement de klarer å få blant menneskene som er viktigst for merkevaren. Og veldig mange ønsker å øke salget sitt, så hvordan skal vi eventuelt måle dette?

Når man har definert hvilke parametere som er viktig for akkurat deres merkevare, så kan man lage gode rapporter som fylles ut som en fast rutine i den daglige driften, og som så vil være et naturlig element å starte med neste gang man arrangerer workshop – for å se hva vi kan lære fra forrige periode.

De fleste sosiale kanalene har egen statistikk- og analyseverktøy man kan bruke for å måle sine resulater, og i tillegg til disse bruker vi eksterne verktøy som vi mener gir oss et godt bilde; 

Vi har også laget en analysemal hvor vi registrerer nøkkeltall fra vår innholdsproduksjon en gang i uken, og så regner skjemaet ut engasjement og rekkevidde - i prosent av hvor mange følgere vi har på siden, både per innlegg og per uke. 

Analysemalen kan lastes ned her; 

Gratis analysemal for din innholdsproduksjon i sosiale medier

 

Faste møter for evaluering

Vi tror det kan være fornuftig å ha regelmessige møtepunkter med de mest relevante og aktuelle ansatte internt, som jobber med sosiale medier eller som bidrar inn i innholdsproduksjonen i sosiale medier. Vi kaller det ofte for redaksjonsmøter, og bruker dette både for å vurdere hvilke historier vi skal fortelle i den kommende perioden, hva som gikk bra / dårlig i forrige periode, hvilke muligheter og utfordringer vi ser for oss i tiden fremover, osv.

Glemmer man å følge opp ulike kanaler og bruke analyseverktøyene på en god måte, er det vanskelig å forbedre seg. Det er viktig at man tester nye vinklinger, temaer og måter å presentere innholdet deres på hele tiden, og da er det viktig å ta en grundig sjekk og vurdere hva som fungerer og ikke. Det finnes analyseverktøy som er gull verdt. Som gjør at du får sjekket hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer like bra. Det gjør det mye enklere å få gjort noe med utfordringer man måtte ha, og utvikle seg videre. Men da må man naturligvis ta seg tid til å bruke verktøyene :) 

 

Vi har laget et dokument som du kan laste ned og bruke i deres egne interne workshops, basert på nøkkelinformasjonen fra dette blogginnlegget. Klikk her for å laste den ned; 

LAST NED dokument til bruk i intern workshop

 

Nå er det bare å gå i gang med workshop – LYKKE TIL!

Kommentarer

NYHETSBREV

Motta artikler fra Valen-Utvik

OM VALEN-UTVIK

Valen-Utvik tilbyr sine tjenester i form av konsulenttjenester på kort eller lang sikt, som rådgiver, strateg, koordinator eller prosjektleder, eller som fullt ut ansvarlig for all gjennomføring og kommunikasjon i sosiale medier på vegne av din bedrift. Valen-Utvik leverer drift av sosiale kanaler på vegne av bedrifter, men holder også kurs, foredrag og workshops for selskaper som vedlikeholder den daglige kommunikasjonen i sosiale kanaler selv.