<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
KONTAKT OSS

Slik lager du raskt et nyttig strategiverktøy for sosiale medier

I dette blogginnlegget får du beskrevet en enkel fremgangsmåte på hvordan du selv kan lage et godt verktøy til bruk i din virksomhet, for å sikre gode resultater i sosiale medier. Du gis et tankesett, en metode og et malverk som sikrer god, variert kommunikasjon, helt i tråd med virksomhetens visjoner, verdier og mål.

 

Ønsker du;

  • en enkel og effektiv strategi for sosiale medier?
  • at dere kommuniserer i tråd med virksomhetens visjoner og mål?
  • et enkelt, godt og oversiktlig arbeidsverktøy til bruk i daglig kommunikasjon?

Da anbefaler vi å lese videre! Nederst i denne artikkelen gir vi deg muligheten til å laste ned et malverk slik at du kan lage din virksomhet sitt strategiverktøy for sosiale medier! 


Stadig flere virksomheter har fått øynene opp for mulighetene som kommunikasjon i sosiale medier gir dem. På få år har sosiale medier gått fra å være noe kun de mest fremoverlente selskapene testet, til å bli noe de aller fleste norske virksomheter bruker i større eller mindre grad. Men - brukes sosiale medier og digitale kommunikasjon på en god, strategisk og målbar måte i din virksomhet? 

undefined-180469-edited.jpg 

 

Lag strategiverktøy for de som produserer innholdet,
ikke kun for sjefens skuff

Avhengig av virksomhetens størrelse, og avhengig av investeringen brukt på sosiale medier og digital kommunikasjon (økonomisk og tidmessig), vil det å lage en strategi for sosiale medier ofte være naturlig og en forutsetning for å få de midlene og rammene man ønsker. Mange lager derfor en strategi for å overbevise sjefer om å investere tid og penger i disse kanalene, men en vel så viktig mener vi det er å lage en strategi som alle som skaper og deler innhold på vegne av bedriften i det daglig, trenger å være en del av.

Det å være sikker på hva man skal produsere av innhold, hvorfor og med hvilket mål, bør være noe enhver som produserer innhold på vegne av sin virksomhet, har tydelig for seg. 

 

Oversiktlig strategiverktøy med verdier og mål 

Ofte er kommunikasjon i sosiale medier et prosjekt utvalgte ildsjeler i virksomheten holder på med.
Vi ser ofte at de som publiserer innhold på vegne av virksomheten, gjør dette i tillegg til sin vanlige jobb - såkalt 'venstrehåndsarbeid', og det trenger ikke nødvendigvis være problematisk. Om strategien er lagt, og om strategien er tydelig og håndterbar for alle som produserer innhold på vegne av bedriften, så kan man få gjort mye i tillegg til sine vanlige oppgaver.

Om de som skal produsere innholdet i tillegg har gode rutiner for struktur, innhenting av historier fra organisasjonen og tydelig vet hvilke mål og mening de har med hvert enkelt innlegg, kan man produsert mye godt innhold med forholdsvis begrensede ressurser.

 

Kommunikasjon i sosiale medier må forankres 
i virksomhetens verdier og forretningsvisjonen

Sosiale medier bør ikke fungere som en liten øy i tilknytning til virksomheten, men være godt inkludert og integrert i alle deler av virksomheten. Det betyr at virksomhetens visjon, og de forretningsmessige verdiene virksomheten ønsker å stå for, også bør forankres i, og tydeliggjøres gjennom, kommunikasjon i sosiale medier. Om din virksomhet har som forretningsmessig verdi å være innovativ, og du nettopp har henvendt deg til oss fordi dere vurderer om dere nå skal ta steget inn i sosiale medier, da kan vi fortelle dere med en gang at dere ikke driver selskapet etter de verdiene dere selv har nedfeltet. Om man som virksomhet ikke lever sine verdier, blir dette lett avdekket og tydeliggjort gjennom den transparensen i markedet som sosiale medier fører med seg. 

Hvilke verdier skal din virksomhet være kjent for, og kunne stå for? Dette er de verdiene som virksomheten også bør kommunisere ut i sosiale medier og øvrig digital kommunikasjon. 

 

Vit hva du ønsker å oppnå med hvert innlegg
du legger ut i sosiale medier

Legger du ut en salgsplakat på Facebook og deres andre sosiale medier, fordi salgssjefen din maser på deg om det? Synes du det er vanskelig å vite akkurat hva du bør legge ut på vegne av bedriften deres i sosiale medier? Ut over det å få økt synlighet, selge flere varer eller rett og slett 'få god reach' - hva ønsker dere å oppnå med det som legges ut i sosiale medier?

Det som er enkleste for norske virksomheter å publisere av innhold i sosiale medier, er det som er informativt. Vi er vant til å kommunisere pris, produkt og tilgjengelighet i alle kanaler vi har mulighet til å kommunisere i - alt fra på TV, i radio, i aviser, i kataloger og annet. Utfordringen er at denne type informative innlegg, ofte får dårlig respons i sosiale medier. Man kan absolutt kommunisere hva man skal selge av produkt eller tjenster, men dette bør gjøres på en annen måte enn man er vant til fra plakat-tankegangen sin. Og aller helst; dette bør bare være en liten del av innholdet du produserer i deres kanaler - godt blandet med innhold som har helt andre mål enn å være informative. 

Om man gjør en god jobb med å avklare konkret hva man ønsker å oppnå med sin  kommunikasjon i sosiale medier, kan man bruke malverket til å ta effektive valg i hverdagen. 

 

Hva  bør din være din virksomhets mål med innholdsproduksjon i sosiale medier?

Hva kommunikasjonsmålene bør være, vil være ulikt fra virksomhet til virksomhet. Likevel ser vi at det er noen kommunikasjonsmål som går igjen ofte, og som kan passe for de aller fleste norske virksomheter som vil kommunisere i sosiale medier. Det virksomheter er flinke til å identifisere som mål for sin kommunikasjon, er det å informere. Det har vi gjort i alle kanaler og på alle flater tidligere, og det å informere målgruppen på en presis, profesjonell og god måte, det har vi lang erfaring med.

Vi må naturligvis informere i sosiale medier også, men vi har i tillegg mange andre kommunikasjonsmål som kan være nyttig og konstruktivt å bruke sosiale medier til. 

 

Ønsker du et enkelt malverk som hjelper deg lage et håndfast, oversiktlig strategiverktøy på én A4-side, som inkluderer virksomhetens visjoner og forslag til gode kommunikasjonsmål for deres innholdsproduksjon i sosiale medier?

 

 JA TAKK - jeg vil gjerne ha strategiverktøy!

 

 

Strategi, Sosiale medier, Analyse

Kommentarer