Skip to content
All posts

Tanker om prioriteringer i sosiale medier i 2024

Mange vil si og mene noe om trender og tendenser for hvordan sosiale medier og digitalt kommunikasjon vil utvikle seg videre inn i det nye året, 2024 - og jeg er intet unntak. Det at mine tanker om dette temaet kommer halvveis inn i den første måneden av året, - ja, det i seg selv er en god pekepinn på noe jeg tror blir viktigere og viktigere fremover. 

Er det på tide å ta det litt mer med ro i sosiale medier?

Fra dette året av, kanskje mer enn noe annet år tidligere, tror jeg det blir viktig at vi tar livet litt mer med ro. Jeg tror hastigheten vi opplever gjelder for sosiale medier, at det nesten er umulig å henge med i timen - der tror jeg det er vi selv som må trykke inn bremsen. Vi har vent oss til å gjøre ting for fort, og vi trenger å gjøre ting saktere for å gjøre det skikkelig. 

Men okay - over fra innledningen til mine tanker for 2024; 

 1. Økt kompleksitet – ta en pustepause
  Vi står overfor en økende kompleksitet i sosiale medier, med nye kanaler og funksjoner som stadig oppstår, og lite 'faller fra' eller velges bort. Det er viktig å ta seg tid til å puste slik at vi kan evaluere og justere vår tilnærming. Kunstig intelligens, som ble allemannseie i 2023, tilfører et nytt lag av kompleksitet. Vi må revurdere hvordan vi jobber, kommuniserer og produserer innhold.

 2. Strategisk forankring og langsiktighet 
  En klar, strategisk forankring er essensielt for suksess i sosiale medier. Forstå virksomhetens mål og verdier, og hvordan disse kan reflekteres i din digitale tilstedeværelse. Langsiktig tenkning og systematisk tilnærming til testing og måling, tror jeg er en viktig nøkkel for å oppnå suksess fremover.

 3. Indre drevet og verdibasert kommunikasjon
  Det er på tide å fokusere på hva vi selv ønsker å formidle, som virksomhet og som mennesker, i stedet for å konstant tilpasse oss skiftende trender. Dette betyr å dyrke en autentisk stemme og innhold som reflekterer bedriftens unike verdier og identitet, fremfor å halse etter den nyeste trenden, et artig format eller å utnytte et lurt triks for å tvinge målgruppen til å se innholdet vårt.

 4. Fra kort til lengre innholdsformat
  Selv om kortformat innhold fortsatt er relevant og viktig, observerer jeg også en trend mot lengre og mer dyptgående innhold. Noen rapporterer at de har som mål å bruke YouTube mer i året som kommer, eller at de kom bedre i gang med YouTube i fjor. Andre nevner at det kanskje er tid for å gjenoppta bloggingen. Jeg tror våre målgrupper nå søker mer substans i innholdet vårt, i det minste som et tillegg til det raske og korte. 

 5. Valg av kvalitet over kvantitet
  I en verden hvor innhold er i overflod, blir det stadig viktigere å velge kvalitet fremfor kvantitet. Dette betyr strategiske valg om hvilke kanaler vi investerer tid og ressurser i, og hvordan vi kan produsere høykvalitetsinnhold som skiller seg ut i disse kanalene. Og husk; kvalitet betyr ikke (nødvendigvis) stor-produksjon med enorme budsjetter. Kvalitet betyr at det brukes tid, at det er en plan for produksjonen og at det settes gode mål for innholdet som produksjonen skal resultere i.  

 6. Bærekraftig og gjennomtenkt innholdsproduksjon 
  Tenk bærekraftig og gjennomtenkt i innholdsproduksjonen. Optimaliser produksjonsprosessene deres slik at dere kan utnytte innhold og ressursene som brukes på tvers av forskjellige formater, plattformer og avdelinger. En godt planlagt produksjon kan resultere i innhold til både langt og kort format, til en eller flere poster, i en eller flere kanaler, i både tradisjonelle og digitale flater. 

 7. Ekte innhold over algoritme-hacks 
  I 2024 bør fokuset være på å skape ekte, engasjerende innhold heller enn å jakte på algoritme-hacks og lure triks som tvinger målgruppen din til å se innholdet ditt. Smutthull og gråsoner med hensyn på hva som er lov og ikke, bør vi ha lagt bak oss for godt. Godt innhold vil naturlig tiltrekke seg og engasjere den riktige målgruppen, om vi gjør en god nok jobb og om vi gir det nok tid.

  I en tid hvor AI og kunstig intelligens-verktøy nå gjør det lettere enn noen gang å skape både bilder, video og tekst, vil det være en måte å skille seg ut på, om innholdet som lages er jobbet grundig og godt med, og at det har den menneskelige faktoren som AI ikke klarer å kopiere (enn så lenge, i hvert fall). 

 8. Balansert tilnærming til betalt og organisk rekkevidde 
  Alle som har fulgt meg eller Valen-Utvik en liten tid, vet nok at jeg er spesielt opptatt av organisk effekt i sosiale medier, altså hvilken rekkevidde og hvilket engasjement vi får av å dele innholdet vårt uten å legge annonsekroner på. Dette har ikke endret seg, og jeg tror det er viktig å få den organiske motoren i dine sosiale kanaler i gang, og jeg tror det er viktig å fokusere på å hele tiden forbedre de organiske resultatene sine.

  Men - så informasjonstett som alle nyhetsstrømmer i sosiale medier er nå, vil kun organisk kommunikasjon gi begrenset mulighet for vekst. Derimot tror jeg det blir viktigere fremover med en velbalansert strategi som kombinerer betalt og organisk rekkevidde, for å oppnå vekst. 

 9. Influencere og community for merkevarebygging
  Samarbeid med et utvalg av relevante influencere kan være et effektiv virkemiddel for å nå nye målgrupper og bygge merkevaren din. Betalt annonsering i sosiale medier vil fortsatt gi gode resultater, selv om det nå er ytterligere innskrenkninger som disse plattformene må følge, grunnet personvern og lov mot atferdsbasert reklame. Det å involvere influencere, og la de fortelle sin historie med din merkevare og dine produkter / tjenester, enten på sin egen plattform eller som historiefortellere på din plattform, det kan være en god måte å bygge merkevarekjennskap på.

  Viktigheten av å være i dialog med følgerne sine, altså det å bygge ekte relasjoner og få autentisk engasjement fra følgerne, tror jeg også blir en viktig nøkkel for å få gode resultater i sosiale medier fremover. Vi trenger å bygge en form for Community-følelse, og de som engasjerer seg i innholdet vårt bør kunne forvente at vi tar de like på alvor som om de skulle dukket opp i vår fysiske butikk. Det å bli sett og hørt er med på å skape denne gode fellesskapsfølelsen. 

 10. Vis frem din unikhet
  I en verden fylt med ekstremt mye likt innhold, er det viktigere enn noen gang å skille seg ut ved å vise frem det som gjør deg og din virksomhet unik. Fokuser på menneskene i din virksomhet og deres unike kompetanse og tilnærming. La de fortelle virksomhetens historie. Om du i tillegg er bevisst på hvordan dere fremstår i alle flater, enten det gjelder bildestil, fargevalg, grafiske elementer eller annet, så bygger kommunikasjonen deres identitet sterkere og sterkere. 

 

I det nye året tror jeg det er avgjørende at vi tar oss gode pustepauser og virkelig tar oss tid til å reflektere over vår tilnærming til sosiale medier og digital kommunikasjon. Vi bør legge vekk snarveiene og fokusere på ekte, verdibasert kommunikasjon. Dette kan kreve en omstilling, og ved første øyesyn kan det virke hemmende for en effektiv innholdsproduksjon, men jeg er overbevist om at en slik tilnærming vil bære frukter på lang sikt. 

Lykke til med sosiale medier og digital kommunikasjon i 2024! Jeg ser frem til alle mulighetene og utfordringene vi som virksomhet vil møte, og til læringen og erfaringene som vi da vi vil samle gjennom året.

Og ja - godt nytt år da du, om det er lov å si fortsatt 😅 ✨