Skip to content
All posts

Merking av reklame i sosiale medier - dette må du huske på!

De siste årene har flere influencere / påvirkere blitt diskvalifisert fra Vixen Influencer Awards fordi de har brutt Markedsføringsloven og regelverket for merking av sponsede innlegg og reklame. Regelverket bør derimot ikke bare interessere influencere, for også som bedrift må du passe på at du gjør ting riktig. Forbudet mot skjult reklame skal overholdes (Markedsføringsloven §3), og både influencere og virksomheter kan få bøter og omdømmeproblemer om de ikke merker riktig. 

Hvorfor er det viktig å merke tydelig hva som er reklame? 

Troverdighet til virksomheters generelle kommunikasjon er lav. Mange forbrukere er av den oppfatning at bedrifter vil si hva som helst for å få et salg, og at budskapet deres ikke kan stoles på. Gjennom tradisjonelle medier har virksomheter over mange år kommunisert 'i store bokstaver', ropt høyest mulig, for å nå lengst mulig ut. Det er kostbart å kommunisere i tradisjonelle kanaler som tv, radio og avis, og virksomhetene har derfor hatt behov for å skape størst mulig konvertering over til betalende kunder med budskapet sitt. Da har det blitt mange "Vi er både best og billigst!"-budskap i kommunikasjonen, og når flere selskaper i samme bransje, i samme region, sier akkurat dét, er det naturlig nok vanskelig for forbrukerne å vite hva de skal tro på.

For å bygge troverdighet og tillit inn i virksomhetene våre, i det enorme informasjonmylderet vi lever i nå, må vi sørge for å være ærlige og redelige i det vi kommuniserer. Så - i tillegg til å bekymre oss for eventuelle sanksjoner fra det offentlige eller negative medieoppslag for virksomheten vår, bør vi som bedrift også være opptatt av å kommunisere åpent og ærlig med målgruppen vår. Og i forlengelsen av det; vi bør dermed være opptatt av at samarbeid vi gjør med eksempelvis influencere, skal være tydelig og godt merket.

 

Hvor finner folk inspirasjon reklame

PwC gjennomførte i 2018 en global undersøkelse og avdekket at tillit var på topp 3-listen over hva som var viktig for forbrukere, når de skulle velge hvilken virksomhet de ville kjøpe en vare eller tjeneste fra. I samme undersøkelse avdekket de også hvor forbrukere henter inspirasjon og informasjon fra, før de skal kjøpe et produkt eller en tjeneste. Den største bolken er sosiale medier, så ja - det er naturlig at merkevarer vil påvirke forbrukere via sosiale medier. Men, når vi ser hvor viktig tillit til merkevaren er for folk, så er det naturligvis veldig viktig at vi merker tydelig hva av innholdet vårt som er reklame, så forbrukeren ikke føler seg lurt. 

 

Hva er reklame i sosiale medier?

Om du får betalt for å legge ut et bilde eller si noe om et produkt eller en tjeneste, uansett hvilken kanal det publiseres i, er dette reklame i sosiale medier - og det skal merkes.

Men, husk at også dette skal merkes som reklame: 

  • Om noe lånes ut mot innhold i sosiale medier 
  • Om man inviterer til et arrangement 

  • Om det gis ut gratis produkt
  • Om det gis bort gratis tjeneste 

  • Om det gis rabatt mot publisering av innhold i sosiale medier
  • Ambassadør-samarbeid mellom influencere og virksomheter

Det samme gjelder også om det inngås samarbeid mellom merkevarer og influencere som annonselenker, konkurranser og giveaways.

Reklame er alt som er med på å fremme en bedrift, et produkt eller en tjeneste. Det er i grunn ikke så vanskelig å definere hva som skal merkes eller ikke, om vi ser på bakgrunnen for at vi som virksomhet ønsker å bruke influencere i vår markedsføring. Om vi inviterer til et arrangement, om vi låner ut våre produkter, om vi tilbyr våre tjenester gratis eller gir bort produktet vårt - eller gir en stor rabatt, så gjør vi det for å oppnå en markedsføringeffekt av dette selv. Vi håper at merkevaren vår skal bli mer kjent, at produktet skal selge bedre eller at flere skal få vite om tjenestene vi tilbyr. Det vi er ute etter, er altså en markedsføringeffekt, og følgelig skal dette merkes.

 

Ad, advertisement, sponset eller reklame?

Markedsføringsloven krever at det skal fremkomme tydelig at noe er markedsføring og dermed må det merkes med reklame. Forbrukertilsynet er de som håndhever denne loven, og gir oss veiledning i regelverket. Det er også de som kan gi ut bøter om reglene brytes. Dette er et prinsipp som gjelder i hele EU. 

Ordene ​reklame​ og ​annonse​ ​anses som begreper som er tydelig og som folk flest forstår, og er derfor de ordene som skal brukes som merking i sosiale medier. 

Det er viktig å bruke ord og begreper som leserne, vennene dine eller følgerne forstår. Derfor; har influencerne du vil bruke for din virksomhet hovedsakelig norske følgere og norsk innhold, skal ord som ​ad​ og ​advertisement unngås. 
Bruk av ord og begreper som ​sponset,​ ​i samarbeid med​, ​produktplassering, anbefaling​ eller konkurranse e​r heller ikke tilstrekkelig.

Merking av reklame gjelder i alle kanaler, og det gjelder både på bilder, tekst og video. Det vil si at dersom du deler et merket blogginnlegg videre på Facebook, må også Facebookposten din merkes som reklame, med enten #reklame eller #annonse først i teksten. 

 

Skriftstørrelse og tydelighet

Nå tenker du kanskje at det holder om influenceren skriver #reklame eller #annonse i liten skrift i et hjørne av posten sin, og at det da tross alt er merket tydelig? Da tar du dessverre feil. Om merkingen står for langt ned, langt ut på kanten, med for liten skrift eller for nært et bilde som tar oppmerksomheten fra merkingen, er merkingen for utydelig. 
Reklamemerkingen bør være blikkfanget. Merkingen bør også være i samme skriftstørrelse som all annen tekst, og i samme farge.

Husk også at det må være tydelig hvem det annonseres for, altså at det fremkommer at det er din virksomhet som står bak denne reklameringen. 

 
Skjermbilde 2019-11-11 20.11.57
 

KongHalvor viser her hvordan tydelig merking av reklame skal gjøres, både ved å skrive det tydelig i starten av innleggene sine, det er tydelig hvem annonsøren er - og det merkes i alle kanaler. 

 

Vår merkevare, vårt omdømme - vårt ansvar!

Merkevarer kan ha en tendens til å skyve ansvaret over på andre, og tenke at hvorvidt influencere merker innholdet de lager for oss, kun er deres ansvar. Om reklamebyråer eller andre lager kampanjer og annet innhold for oss, så er det deres ansvar om innholdet som er laget bryter med regelverket eller ikke. Det er ikke tilfellet! 

Det er vår merkevare, vårt omdømme - og dermed; vårt ansvar!

 

Tydelig merking betyr ikke redusert verdi på reklamen - heller motsatt!

Noen virksomheter, og for så vidt influencere, virker å tro at om innholdet merkes tydelig som reklame, så har det mindre verdi eller mindre markedsføringeffekt, enn om det ikke er merket eller om merkingen er gjort mer skjult. Det er derimot ikke vår erfaring! 

Under viser vi et eksempel på influencersamarbeid som er gjort for Personal Shopper-tjenesten til Ski Storsenter. Influencer Christine Krieg fikk for det første kommentar fra en som likte tjenesten hun reklamerte for (altså det kom tydelig frem at dette var reklame), og hun fikk også kommentar om at storyen hun hadde lagt ut på Instagram, ikke føltes som 'vanlig reklame', men var verdifull og innholdsrik. Som nevnt innledningsvis; dette fremstår troverdig og følgerne til Christine har tillit til at dette er Christine sine ekte meninger. Om hun derimot ikke hadde merket, eller hadde merket så lite at folk ikke fikk det med seg, så kunne følgerne hennes fort lurt på om dette var reklame til tross for dårlig merking, og dermed skade både Christine og Ski Storsenter sitt omdømme. 

Tydelig eksempler på reklame Christine Krieg_anonoym

 

Huskeliste for virksomheters influencer-samarbeid

Dette bør du huske på når du og din virksomhet inngår et samarbeid med influencere: 

  • Krev tydelig at influenceren merker med #reklame eller #annonse som første ord i posten(-e)

  • Lage en god brief! Still krav til influenceren, men la gjerne influenceren få kreativ frihet til å fortelle din virksomhet sin historie og lage innhold om deres varer og tjenester, på en måte som de selv mener vil fungere ovenfor følgerne sine.

  • Vær tydelig på hva leveransen skal inneholde, hvordan det skal merkes og hvordan innholdet og resultatene skal rapporteres i etterkant. 

 

Er det fortsatt noe som er uklart?

Har du din egen Youtube-kanal eller deler du videoer på andre videodelingsplattformer, er det egne regler på ​hvordan du skal merke reklame, sponsing og produktplassering. 


På Forbrukertilsynets sider kan du lese hele ​veilederen for merking av reklame i sosiale medier  - og det er virkelig anbefalt lesning for alle virksomheter, med god, konkret og oversiktlig informasjon.