Skip to content
All posts

Analyserer du innholdet ditt i sosiale medier?

Det er viktig å kontinuerlig evaluere sitt innhold i sosiale medier. Kanalene er stadig i utvikling, og funksjonalitet og mulighetene forandrer seg stadig. I tillegg er vi stadig mer avanserte som forbrukere (altså målgruppene våre), og vi endrer våre preferanser og bruksmåter. Så - hva fungerer akkurat nå? 

Det som fungerte spesielt godt for noen måneder siden, trenger ikke å fungere like godt i dag, og det avdekkes om vi ser på de faktiske tallene for hvordan innholdet vårt gjør det. 

 

Spiller magefølelsen din på lag med de faktiske resultatene du får?

Måling er et viktig virkemiddel for å kunne effektivisere og utvikle innholdsproduksjon over tid, men vi skal naturligvis ikke se bort fra viktigheten av å bygge en god magefølelse. Du må tørre skape innhold og kommunisere i sosiale medier basert på hva magefølelsen din tror kan gi gode resultater, men det er altså viktig at du også med jevne mellomrom tester ut hvorvidt magefølelsen faktisk har rett.

Om man er flere i en virksomhet som skaper innhold for en og samme profil, er det også viktig å sikre at magefølelsen bygges opp og fordeles over hele teamet, sånn at man jobber i riktig retning, sammen.  

Dette kan best gjøres om vi lager gode rutiner for å forankre innholdsproduksjonen vår i faktiske tall og analytiske vurderinger av resultatene.

 

Lurer du på hvordan din virksomhet gjør det i sosiale medier?

Er du usikker på hva du skal måle for å vite om dere jobber bra (nok) eller ikke? Har du flere ulike rapporter og analyseverktøy, men lurer på hvordan du skal tolke tallene og ikke minst; hvilke tiltak som bør iverksettes, om tallene er ekstra gode eller dårlige? Opplever du at du har god kontroll på innholdet som skapes i sosiale medier for din bedrift, men er usikker på om resultatene faktisk er så gode og kommunikasjonen er håndtert så optimalt som du har tenkt, og gjerne vil vite hvilken bransjestandard du kan sammenlikne deg med?

 

Det aller viktigste er å vite hvilke tall man skal følge med på, og deretter sammenlikne seg aller mest med seg selv og sine egne tidligere resultater.

 

Hva måler vi når, og hvilke resultater brukes til hva?

Ukentlig måler vi hvor mye rekkevidde hver enkelt post vi publiserer får, i prosent av hvor mange som følger oss (organisk rekkevidde), og vi måler hvor stort engasjement hver enkelt av postene våre får, i prosent av hvor mange mennesker vi har nådd. 

Dette måler vi ved å registrere resultatene direkte fra Facebook og Instagram, inn i egenutviklet analyseskjema (du kan få analysemalen til gratis nedlastning her). 

Coverbilde Startpakke 2020-1-1

 

Månedlig / kvartalsvis / sporadisk måler vi i tillegg endel andre parametre, via eksterne verktøy utover Facebook og Instagram sine egne. Da ser vi på en gitt tidsperiode og undersøker temaer som eksempelvis; 

Utvikling av antall følgere, totalt antall visninger / impressions, antall klikk, hva slags innholdstype som gjør det best med tanke på engasjement, hva slags ord vi bruker som gir best engasjement, hva er demografien på målgruppen m.m. 

Vi bruker ulike verktøy til disse analysene, men her er noen av de verktøyene vi stadig vender tilbake til - som gir oss mye av det vi finner aller mest hjelpsomt; 

 

Webinar med gjennomgang av analyseverktøyene vi bruker

Onsdag 15. april 2020 kl 11-12 så inviterer vi til et åpent og gratis webinar, hvor vi skal vise frem helt praktisk og konkret hvordan vi bruker de ulike analyseverktøyene og rapportene vi lager. Har du lyst til å se hvordan vi jobber med dette og stille spørsmål relatert til analyse og statistikk? 

Klikk deg inn og registrer deg på Zoom her, så får du varsling i forkant og er klar når vi går i gang med webinaret. 

Webinar 15420 _ analyse _ 2

 

Trenger du vår hjelp til å analysere dine sosiale medie-profiler? 

Vi kan hjelpe deg videre, slik at du ikke måler mer enn du må og i stedet måler det som gir deg konkrete tiltak for videre utvikling av deres innholdsproduksjon i sosiale medier. Dette kan vi gjøre på ulike måter, alt fra at du får en rapport tilsendt på mail, til at du får resultatene presentert via en timeslang videokonferanse eller at du kombinerer en analyse med en 2 timers digital workshop med oss, hvor du får analysen presentert og gis god anledning til oppfølgingsspørsmål.

Analysene våre inkluderer blant annet følgende informasjon; 

  • Hvilke muligheter har dere - hva er deres gull?
  • Hva er utfordringene deres, og hvilke løsninger foreslår vi?
  • Hvordan kan dere bedre deres tilstedeværelse i sosiale medier?
  • Når på døgnet bør dere publisere innhold for å nå målgruppen deres?
  • Hvem er målgruppen deres og hvordan responderer de på innholdet deres?
  • Hvilken type innhold skaper dere som gir aller best engasjement?
  • Hvilke poster har gjort det aller best over en periode?
  • Hvilke poster har gjort det mindre bra?
  • Hvilke lenker som dere har delt, har gitt dere flest klikk - og fra hvilke nettsider? 

 

Å investere tid i en slik analyse kan være en god støtte for å vurdere sin egen innholdsproduksjon, slik at man bruker tiden mest mulig optimalt. Det å skape bedre og bedre innhold i sine sosiale kanaler, i en verden hvor stadig flere lager stadig mer innhold og det definitivt ikke blir enklere å stå ut i mengden, er viktig. 

Verktøyene og metodikken vi har nevnt over kan gjennomføres på en eller flere av dine sosiale medie-profiler, eksempelvis; Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.

Klikk på knappen her om du vil sjekke om vi kan hjelpe deg med noe; 

New call-to-action