Skip to content
All posts

Skap en suksessfull Facebook-gruppe

Facebook-grupper kan brukes til flere formål, og hva som definerer suksessen til en gruppe, avhenger naturligvis av hva du ønsker å oppnå med den.

Noen ønsker å lette på trykket til kundeservice, noen bruker grupper på samme måte som man ville brukt en fokusgruppe (eksempelvis for utvikling av nye produkter og konsepter), mens andre ønsker å skape et fellesskap rundt et gitt tema eller et produkt eller en tjeneste. Felles for alle virksomheter som ønsker å ha en Facebook-gruppe, er stort sett et ønske om økt merkevarekjennskap.

lag_en_suksessfull_facebook_gruppe-1

Sett tydelige mål før du oppretter gruppen

Hvorvidt din gruppe blir en suksess eller ei, handler om flere ting, som kan være fornuftig å tenke gjennom i forkant av en eventuell etablering. Det første man må gjøre er å definere et tydelig mål for hvorfor man ønsker gruppen. For de aller fleste vil en Facebook-gruppe komme som et tillegg til en Facebook-side, i tillegg til andre kanaler og steder man skal levere kommunikasjon og ivareta et visst ansvar. Derfor er det viktig å tenke over hva formålet med gruppen skal være, og om du har tid, ressurser og nok innhold til å ivareta en slik gruppe.

Hva vil du oppnå ved å ha en Facebook-gruppe, i tillegg til å ha en Facebook-side?

Still deg selv disse spørsmålene i forkant:

  • Hva er formålet til gruppen?
  • Er det et marked for denne type grupper?
  • Hvilken type innhold skal vi ha i gruppen?
  • Eksisterer det lignende grupper allerede?
  • Skaper vi noe som vil være et positivt tilskudd i feeden til målgruppen vår?
  • Tror vi målgruppen vår vil engasjere seg i en gruppe?
  • Hvorfor vil vi ha denne gruppen?
  • Hva kan en gruppe gi oss som en Facebook-side ikke gir oss?
  • Har vi ressursene som kreves for å drive en gruppe?

 

Hva skal gruppen hete?

Det kan være vanskelig å finne det riktige navnet på en gruppe. Husk at navnet bør være så selvforklarende som mulig, og SEO-vennlig. Hva vil folk søke på, for å finne din type gruppe? Husk også at navnet skal fungere om noen tagger gruppen din i en post. Ofte er det ikke nødvendig å ha med firmanavn i tillegg til gruppenavn. Når man oppretter en Facebook-gruppe kan man velge å koble den til Facebook-siden sin, og kan dermed publisere som Facebook-siden i gruppen. Da vil både firmanavn og profilbilde vise.

Husk også at selv om det kan være kreativt og gøy med et litt spennende navn, så skal det ikke være noen tvil om hvem som står bak gruppen. "For alle oss som elsker brød!" er en gruppe det er lett for mange å bli medlem i, men hvis dette skal være en kommersiell gruppe i regi av eksempelvis Møllerens, så skal det fremkomme tydelig.

 

Tid og ressurser

Det krever ikke mye å opprette en ekstra kommunikasjonskanal, men det krever en hel del å opprettholde trøkket i enda en kanal. Har vi nok ressurser til å lage godt innhold til alle kanalene våre? Det er ikke mye poeng i å opprette en gruppe, for så å krysspublisere det samme inn i gruppen som man gjør på Facebook-siden sin. Husk at innholdet skal tilpasses både målgruppe og kanal. Gi følgerne dine en grunn til å ville bli med i gruppen, eksempelvis ved å gi de innhold de ikke får i de andre kanalene dine.

 

Håndtere dialog

Det er viktig at man har nok folk som kan følge opp og håndtere dialogen som oppstår i gruppen. Man må sørge for at folk får svar på det de lurer på, og ikke minst har man et redaktøransvar for det som skjer i gruppen, selv om gruppen din er lukket. Om det utvikler seg en ukultur i gruppen, ved at folk trakasserer hverandre eller tonen blir ufin, så kan det være vanskelig å gjøre noe med – om man ikke gjør det fra starten av. 

En helt ny gruppe trenger ofte en del ekstra fokus i starten, ved å gå foran som et godt eksempel og vise en standard for hva slags innhold gruppen er ment for, hva slags dialog man ønsker der, om medlemmene skal få svare hverandre eller om det er en mer styrt gruppe fra dere som har laget den, osv. For å kunne etablere en god kultur tidlig, må man dyrke den gode dialogen.

 

Hvordan får folk vite om gruppen?

Har du lagt en plan for hvordan du skal få spredd ordet om den nye gruppen i starten? Her er det viktig at du utnytter synergier fra de andre kanalene, ved å trekke inn de riktige folkene til gruppen – på en god måte.

Sørg for å snakke om gruppen på steder hvor det er naturlig, enten det er internt eller eksternt. Inviter inn folk du tenker er interesserte, både i bedriften din og i nettverket ditt. Legg inn lenker til gruppen din fra nettsiden din, og nyhetsbrevet ditt, eventuelt også i e-post signaturen din.

 

Åpen eller lukket gruppe?

Du har tre alternativer å velge mellom, Åpen, lukket eller hemmelig. Hva passer best for deg?

Har du planer om å skape et stort (størst mulig?) fellesskap, er det naturlig å ha en åpen gruppe. Det gjør det lett å finne gruppen og lett å bli medlem. Er det derimot en litt smalere gruppe, som du vil godkjenne hvem som skal få være medlem for å sikre at det kun blir folk som har en viss bakgrunn eller interesse, så kan en lukket gruppe være aktuelt. Og hvis du har et spesielt formål for gruppen, som du ikke ønsker at skal være synlig for omgivelsene (hverken at gruppen finnes eller hvem som er medlem i den), så er det hemmelig gruppe som gjelder. Da må de du ønsker at skal bli medlem få en lenke rett til gruppen, for å be om medlemskap, fordi gruppen ikke finnes ved å søke.

Tenk også over innstillingene til gruppen. Kan hvem som helst bli med eller vil du godkjenne hver og en? Skal medlemmer kunne godkjenne andre nye medlemmer? Trenger du å vite mer om medlemmene før du skal godkjenne, anbefaler vi at du legger inn ett eller flere spørsmål i forkant av at de melder seg inn, slik at du kan lese svarene før du eventuelt godkjenner.

 

Lær av andre flinke folk

Husk at du kan lære mye av å se hvordan andre drifter sine grupper. Se på gruppene du allerede er medlem i. Hva er det som gjør at noen fungerer bra, mens andre ikke gjør det? Hva liker du fra enkelte grupper, og hva liker du ikke fra andre? 

Finn ut hvilke elementer du liker ved de ulike, og prøv og se om du kan implementere dette i din egen gruppe. 

Jobber du med sosiale medier anbefaler vi deg også å melde deg inn i gruppen Stort og smått om sosiale medier i Norge. Her kan du lære av mange flinke folk, og stille spørsmål om du lurer på noe.

Vi i VU har også laget en åpen gruppe, for alle som er interessert i sosiale medier og digital kommunikasjon, så hvis du vil bli medlem av Sosiale medier for bedrifter, så finner du den ved å klikke på navnet her. Der har vi lagt inn spørsmål og du må bli godkjent for å bli med, men alle som er interessert i sosiale medier, får bli med. 

For vår medlemsportal VU Kompetanse har vi også en egen gruppe, med spørsmål og krav om godkjenning, og der må man ha et betalt abonnement på VU Kompetanse for å bli godkjent. 

Mange ulike muligheter for bruk av Facebook-grupper, slik vi ser det. Ser du noen muligheter for din merkevare, der du tenker at en Facebook-gruppe kan være aktuelt?