Skip to content
All posts

Samarbeid om innholdet til sosiale medier

Å lykkes med å få flere kolleger med på arbeidet med sosiale medier, gjerne på tvers av avdelinger, vil gjøre kanalene dine bedre, arbeidet morsommere og idéene til innhold flere. I en travel hverdag kan det være lett å nedprioritere nettopp det å snakke sammen og inkludere hverandre i arbeidet med å få ut innhold.

Virksomheten du jobber i har mest sannsynlig noen overordnede mål. Sosiale medier skal være et verktøy i verktøykassen for å bidra til å oppnå disse målene.

Sosiale medier kan dessverre ofte bli en liten ekstra greie i verktøykassen som ingen egentlig ser bruksområdet til. Det er veldig synd om potensialet i sosiale medier ikke blir utnyttet godt nok.

Hvis dere lager en god strategi og arbeider godt sammen om sosiale medier, på sosiale medier sine premisser,  kan det bli et veldig godt verktøy, og et verktøy mange vil bruke.

Del kunnskaps på tvers av avdelingene i bedriften

Som kommunikasjonsrådgiver (eller annen stillingstittel) i en bedrift, så kan du sosiale medier, og andre i bedriften kan fagfeltene virksomheten jobber med. Veldig ofte blir du opplært i fagfeltet når du begynner. Da kan det være veldig fint for alle om du også forklarer kollegene dine hvordan sosiale medier fungerer. Bruk gjerne litt tid på å legge det frem på en lett og overordnet måte. For da blir det lettere for alle å forstå hvordan du tenker, og ikke minst se verdien av arbeidet som gjøres, og sammen kunne glede seg over gode resultater i de sosiale kanalene.

Snakk sammen jevnlig

Inviter fagpersoner, ledelsen og alle som gjør noe for virksomheten til et møte. Snakk sammen om hva alle jobber med. Kan noe av dette bli godt innhold? Eventuelt hvordan? Et møte som dette kan gjerne settes opp som et fast, gjentagende møte, og dermed bli et godt grunnlag for gode samarbeidsrutiner.

 

Drøfting

Hvis det kom fem konkrete innholdssider fra møte over, så kan du lage et forslag til innhold, med bilde, illustrasjon eller video, og tekst. Også kan det være fint for alle om du sender forslagene tilbake til personene det gjelder, så de eventuelt kan komme med innspill på innholdet før det blir publisert.

Her er det viktig å ha respekt for hverandres fagfelt. Om fagpersonen sier dette blir feil, så må det endres. Samtidig må fagpersonen høre på hvis du sier at det blir for komplisert, for langt og du må få lov til å gjøre noen grep fordi du vet det fungerer på sosiale medier. Forhåpentligvis kommer dere frem til et resultat dere begge blir fornøyd med.

 

Resultater

Ikke avslutt kommunikasjonen når innholdet er publisert i en post. Hvordan posten gikk kan være veldig interessant for dem som har vært med å utarbeide posten.

Gi en oppdatering til personen(e) som har vært med, om hvordan det gikk. Litt om hva slags kommentarer den fikk, rekkevidden, og hvor mange likes. Sett det gjerne i sammenheng med andre poster så de har mulighet til å se konteksten. Da får du de med deg i arbeidet for å nå noen av de samme målene som du har.

Særlig hvis posten går bra er det viktig å vise frem dette. Det er kjempegøy for alle som er involvert og motiverende for videre godt samarbeid om sosiale medier. Og ikke minst fordi at da må dere jo lage flere poster om dette. 😀

 

New call-to-action