Skip to content
All posts

Hvordan skrive for sosiale medier?

Synes du det er vanskelig å skrive gode tekster til sosiale medier? Hva er egentlig en god tekst? Hvor lang bør den være, og kan jeg bruke den samme teksten i alle kanaler? 

Spørsmålene er mange og innimellom må vi frem med den virtuelle hyperventileringsposen og et klapp på skulderen for å berolige nervøse innholdsprodusenter som plutselig får plantet oppgaven i fanget. Pust med magen og finn frem din indre tekstforfatter. Dette klarer du! 

Som alt når det gjelder sosiale medier finnes det ingen fasit med to streker under svaret. Å skrive godt handler om så mye mer enn rettskriving. Her får du våre beste råd om hvordan skrive tekst til sosiale medier.

Selv om det absolutt ikke er nødvendig med doktorgrad i retorikk for å skrive gode tekster, skader det ikke med bittelitt grunnleggende kunnskap om de retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos.

Retoriske virkemidler: 

Tradisjonelt sett er retorikk definert som kunsten å tale for å overbevise. Ethos, logos og pathos er altså tre virkemidler som skal vekke følelser hos mottakeren. 

Ethos handler om troverdighet.
Denne tilliten kan komme som et resultat av bakgrunn og tittel, eller den kan etableres underveis ved at den som forteller sier noe om egne erfaringer eller sin tilknytning til saken. Det er naturlig nok lettere for oss å stole på noen som har en relevant bakgrunn for å uttale seg. 

Logos handler om det rasjonelle.
Det handler om overbevisning gjennom fakta, tall og statistikk, heller enn troverdigheten til den som taler.

Pathos dreier seg om følelser.
Virkemidler tas i bruk for å bevege følelsene til mottakeren, og pathos kommer gjerne etter at troverdighet til personen som sier noe, og sakens innhold (logos) er etablert.

Kort sagt bør vi i tekster som publiseres på sosiale medier være troverdige, ekte og vekke følelser. 

 

Oppmerksomhet!

Det første man må tenke på er hvordan man skal fange oppmerksomheten til personen som sitter der og scroller, uansett om vedkommende scroller på Instagram, Facebook eller en annen sosial kanal.

Visste du at vi i gjennomsnitt scroller forbi over 90 meter med innhold hver dag. Derfor er det viktig ta grep for å få leseren til å stoppe opp ved nettopp ditt innhold!

En fengende overskrift, et interessant spørsmål, eller ved at innholdet i innlegget oppleves som relevant for den som ser det, kan alle være med på å vekke oppmerksomhet. For å finne ut hva som funker for deg og din målgruppe, gjelder det først og fremst å prøve seg frem. Deretter er det viktig å følge med på statistikken og analysere resultatene.

 

Bygg opp teksten. 

En god oppbygging av teksten er selve rammeverket. Dette er din stødige følgesvenn når du ikke vet hvor du skal begynne eller føler at du fomler i mørket. 

  • Start med å fange oppmerksomheten.
    Dette kan gjøres gjennom en god overskrift, eller ved å stille et spørsmål mottakeren kjenner seg igjen i.
  • Deretter følger brødteksten.
    Denne skal gi verdi. Det er viktig å gi den som leser en følelse av å lære noe, bli underholdt eller på en eller annen måte dele noe som føles verdifullt for leseren.
  • Innlegget kan gjerne avsluttes med en handlingsoppfordring.
    En call-to-action (CTA) kan variere avhengig av hva målet med innlegget er. Er det ønsket at leseren skal besøke en nettside for å lese mer, kan du oppfordre til nettopp det. Vil du engasjere og samtidig lære mer om følgerne, kan det passe fint å stille et spørsmål.


Snakk med en stemme mottakeren kjenner

Tone of Voice handler om mye; alt fra ordvalg og tekstlengde, til bruk av emojis. Hvilken «stemme» bedriften bruker i sosiale medier kan si mye om bedriften. Ønsker man å være jovial og morsom kan det gjøres ved å dele lettbeinte innlegg og funfacts. Er målet å bygge troverdighet, krever det tekster med mer dybde og kunnskap.

Ved å holde seg til samme stemme på tvers av plattformer over lengre tid, skaper man en tydelig tone of voice som bedriften kan kjennes igjen på.

For noen bedrifter kan det være naturlig å bruke færre emojis og skrive mer informative poster enn for andre. Det betyr absolutt ikke at de ikke kan være personlige og fortelle historier fra bedriften, det mener vi nemlig alltid er riktig.

 

God grammatikk.

Å skrive tekst med god grammatikk er uten tvil viktig for å oppnå troverdighet og bli tatt på alvor. Når man representerer et varemerke i sosiale medier, er det viktig å opptre profesjonelt. Det betyr derimot ikke at det ikke er lov til å leke seg med språket og finne bedriftens tone of voice. Godt språk som flyter og er fritt for slurvete skriveleifer er alltid bra. Sørg derfor alltid for å ha et ekstra sett med øyne tilgjengelig for gjennomlesning og korrektur. Et annet godt tips er å lese teksten høyt for deg selv før du sier deg helt ferdig. 

Ofte kan man se seg blind på sin egen tekst, når man har jobbet med den lenge. På Facebook kan man se innlegget i sin helhet i en forhåndsvisning. Ved å bruke denne funksjonen ser du innlegget slik det blir seende ut ferdig publisert, og da skjønner du også fort hvis noe bør endres. 

 

Er det greit å skrive lange tekster på sosiale medier? 

Det finnes ingen fasit når det kommer til lengde på tekster i sosiale medier, men det er nok en myte at det er viktig å fatte seg i korthet. Vi ser en tendens til å at lengre tekster engasjerer vel så godt som korte tekster, men her må man rett og slett bare prøve seg frem.

Når alt kommer til alt er det innholdet i teksten som er viktigst.

 

Kan bedrifter bruke emojis?

Mange lurer kanskje på om det er greit å bruke emojis i sosiale medier når man representerer en bedrift. Her er vi i VU rungende enige – så klart man kan! 

Emojis er en fin måte å bryte opp tekst og gi leseren en pause. Det er likevel viktig å ha bedriftens tone of voice i bakhodet, og være klar over ting som; er det noen emojis bedriften ikke bør bruke? Eller er det emojis som passer bedriftens verdier og designprofil ekstra godt? Skal man bruke mange eller få? 

 

Husk hvem du snakker til eller med! 

Før du skriver tekst, må du ha klart for deg hvem det er du snakker til. Kanskje har bedriften definert en primærmålgruppe eller flere kommunikasjonsmålgrupper fra før. Da er det viktig å tenke på at du skriver til en person i nettopp denne målgruppen. Hvilke ord og uttrykk bruker menneskene du snakker til? Hvis du har klart for deg hvem du skriver tekst for, blir det også lettere å fange oppmerksomheten til mottakeren.

Skjermbilde 2020-03-04 kl. 16.56.10

Hvilke virkemidler bruker Ski Storsenter i dette innlegget?

Etter å ha lest dette håper vi det klør i fingrene etter å skrive masse godt innhold til dine sosiale kanaler på vegne av deg selv eller en virksomhet. Lykke til og god skriving!