<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
KONTAKT OSS

Det å kontinuerlig evaluere sin innholdsproduksjon i sosiale medier er veldig viktig. Både fordi dette er kanaler som er i kontinuerlig utvikling og som stadig forandrer seg, men også fordi vi som forbrukere (altså målgruppene våre) stadig forandrer sine preferanser og bruksmåter.

Hvorfor bør vi analysere innholdet vårt?

Det som fungerte spesielt godt for noen måneder siden, trenger ikke å fungere like godt i dag, og det kan vi kun avdekke om vi ser på de faktiske tallene for hvor godt innholdet vi skaper faktisk gjør det.

Måling er også et viktig virkemiddel for å kunne effektivisere og utvikle innholdsproduksjonen over tid. Vi er opptatt av at man må tørre skape innhold og kommunisere i sosiale medier basert på magefølelsen, men for at den magefølelsen skal få en forankring i faktiske resultater, trenger vi å kontinuerlig måle det vi gjør.

Er dere flere som er ansvarlig for å skape innhold for en og samme profil, er det viktig at den magefølelsen fordeles over hele teamet som skaper innhold – slik at dere får forankret all utvikling og alle avgjørelser i faktiske og reelle tall og erfaringer.

 

Hva bør man måle?

Mange tenker at antall følgere er det som har noe å si for om en profil er bra eller dårlig, og veldig ofte er det sjefene høyt oppe i systemet som er aller mest opptatt av dette. Men, det er (heldigvis) litt mer komplisert enn som så.

Algoritmene (et sett med formler som styrer hva hver og en får se i vår nyhetsstrøm) på sosiale medier er det som avgjør hvorvidt innholdet ditt gjør det bra eller ikke. Det vil si; om vi skaper innhold som målgruppen vår synes er interessant og relevant nok til at de engasjerer seg i det og bruker tid på innholdet, gis det positive signaler til algoritmene om at de vil ha mer innhold av den typen. Og det samme motsatt; om de scroller raskt forbi din bedrift sitt innhold, gis det signaler til algoritmene om at de vil ha mindre av denne type innhold. 

Derfor holder det ikke å basere seg på antall følgere for å måle suksess. Vi må se nærmere på hvordan folk har engasjert seg i innholdet vårt.

Vi har laget et analyseskjema som vi bruker for alle våre kunder, hvor vi ukentlig henter statistikk fra Facebook og Instagram. Her fyller vi inn tall for de enkelte postene som er publisert, som f.eks. rekkevidde, klikk, engasjement, kommentarer og delinger.

statistikk

Skjemaet vil da regne ut engasjementet i prosent av rekkevidden innlegget hadde, og rekkevidde i prosent av totalt antall følgere profilen hadde ved inngangen til uken (organisk rekkevidde, altså ubetalt). 

Har man gode rutiner for kontinuerlig måling, vil man ikke ha bruk for alt for mye tid til dette – og kan bruke mesteparten av tiden på å skape innhold og innhente erfaringer for hva som fungerer og ikke.

Skjermbilde 2020-03-03 kl. 10.24.51Slik ser det ut når vi henter ut tall fra Facebook Insights
 

Hvilke andre verktøy kan man bruke for å hente ut analyser?

I tillegg til denne kontinuerlige og ukentlige målingen av rekkevidde og engasjement,  benytter vi også andre typer verktøy for å hente ut andre type tall. Disse gir oss muligheten til å evaluere andre ting enn rent engasjement og rekkevidde. For øyeblikket bruker vi både Fanpage Karma, Sprout Social og Agorapulse.

Ved bruk av disse verktøyene kan vi blant annet se når på døgnet vi burde publisere vårt innhold, når på døgnet målgruppen vår engasjerer seg, hvilken type innhold vi skaper som gir utslag i engasjement på hvilken måte, hvor lange tekster vi skriver og hvor mye engasjement lang versus kort tekst gir, og en hel del med annen informasjon. Vi kan også sammenlikne oss med konkurrerende sider, eller sider vi ønsker å sammenligne oss med.

Å ta ut slike rapporter månedlig eller kvartalsvis kan være en god støtte for å vurdere og analysere hele sin innholdsproduksjon, med fokus på å skape bedre og bedre innhold i de sosiale kanalene.

 

Vil du ha tilgang til analyseskjemaene våre?

 

Last ned startpakke for sosiale medier 2020

 

Og husk;

Ikke fokuser på andres resultater - analyser ditt eget innhold jevnlig og finn ditt nivå på hva som er bra, midt på treet og dårlig, og bruk analysen til å justere kursen og innholdet ditt! 

 

Relaterte artikler

Analyserer du innholdet ditt i sosiale..

Det er viktig å kontinuerlig evaluere sitt innhold i sosiale medier. Kanalene er stadig i utvikling, og..

Les mer

Kommentarer

NYHETSBREV

Motta artikler fra Valen-Utvik

OM VALEN-UTVIK

Valen-Utvik tilbyr sine tjenester i form av konsulenttjenester på kort eller lang sikt, som rådgiver, strateg, koordinator eller prosjektleder, eller som fullt ut ansvarlig for all gjennomføring og kommunikasjon i sosiale medier på vegne av din bedrift. Valen-Utvik leverer drift av sosiale kanaler på vegne av bedrifter, men holder også kurs, foredrag og workshops for selskaper som vedlikeholder den daglige kommunikasjonen i sosiale kanaler selv.