Skip to content
All posts

9 tips for å jobbe mer strategisk med sosiale medier

Har bedriften din en Facebook-side, og kanskje en Instagram-profil, hvor dere poster sporadiske innlegg når noen har overskudd og tid til det? Det er dere ikke alene om. Mange bedrifter mangler en helhetlig og gjennomtenk plan og en god strategi for bruken av sosiale medier, og har kanskje ikke satt av nok tid eller dedikert riktige ressurser til å gjennomføre en slik prosess på en god måte.

Vi i Valen-Utvik jobber med mange forskjellige kunder i løpet av et år, og vi opplever at dette scenarioet er realiteten for relativt mange virksomheter. Virksomheten har en tilstedeværelse i sosiale medier, men man mangler en tydelig og gjennomførbar strategi for å bruke kanalene på en god og relevant måte, som gir resultatene virksomheten ønsker, på lang sikt.

Bedriftene har ikke nødvendigvis definert sine tanker og ønsker om hva de skal bruke sosiale medier til, og de har ikke tydeliggjort hvilket innhold de skal poste, hvordan de skal lage innhold, og om de er tilstede i de riktige kanalene for å nå sine målgrupper.

Når en god digital strategi skal lages, kan det være lurt å begynne med å stille seg en del spørsmål, for å kunne stake ut en retning for arbeidet videre. Dette vil du få mye igjen for senere i prosessen, og det vil hjelpe deg med å tydeliggjøre hva sosiale medier skal gjøre for din virksomhet.

Vi har definert 9 punkter det kan være lurt å gå gjennom, når du skal løfte sosiale medier til neste nivå for din bedrift. Disse punktene inkluderer mange gode, relevante spørsmål, som vil hjelpe deg langt på vei med å lage en god strategi for din virksomhet i sosiale medier.

 

#1 Hva er målene til bedriften, og for sosiale medier?

Hvorfor skal virksomheten din være i sosiale medier? Hva ønsker du å oppnå med å være tilstede? Hvordan kan sosiale medier hjelpe til med å nå de overordnede målene for bedriften? Det siste er spesielt viktig, fordi målet er at sosiale medier skal bli en del av de mange gode verktøyene du har i verktøykassen din, for at virksomheten skal nå målene sine.

Sosiale medier skal ikke være en liten øy på siden av alt annet som skjer i virksomheten, hvor ingen egentlig vet hva som foregår og ting skjer uten at noen egentlig skjønner hvorfor. Sosiale medier bør være en godt integrert del av virkemidlene du bruker for å nå målene i din bedrift.

 

#2 Hvem skal virksomheten være på sosiale medier?

Hvilke verdier har virksomheten, hva ønsker dere å stå for? Hvordan kan dette løftes frem og vises på en god måte i sosiale medier? Hvilken informasjon og hvilket inntrykk vil du at de du snakker til på sosiale medier skal sitte igjen med? Hva slags verdi vil du gi til målgruppen din, basert på innholdet dere deler og måten virksomheten er i sosiale medier?

 

#3 Hva skal virksomheten snakke om?

Hvilke historier vil du fortelle og løfte frem, som reflekterer hva slags virksomhet dere er? Her kan det være lurt å skrive ned og sortere alle de forskjellige tingene bedriften din jobber med, og definere noen innholdskategorier.

I Valen-Utvik har vi definert et sett med kategorier som vi bruker når vi skal lage innhold om oss selv og de tjenestene vi tilbyr. Det kan være alt fra å dele kunnskap om sosiale medier, menneskene som jobber på #teamVU, hva vi gjør for kundene våre og hva et medlemskap i VU Kompetanse innebærer.

Ved å lage innholdskategorier får du sortert innholdet ditt i grupperinger, slik at det kan bli lettere å se hva du har å jobbe med, samtidig som at det er lettere å variere mellom innholdskategoriene når du poster. Det blir rett og slett en bevisstgjøring. På den måten sørger du for at du får vist frem alle de forskjellige sidene av bedriften i sosiale medier, i stedet for å kun ende opp med å fortelle om en utvalgt kategori (som ofte blir hva dere selger, til hvilken pris). 

 

#4 Hvem skal virksomheten snakke til?

Hvem er målgruppen din? Og nei, det holder ikke å svare «alle». Her må vi faktisk være litt strenge, og be deg om å tenke deg godt om. Du må finne ut hvem du vil snakke til, for å klare å tilpasse innholdet til disse menneskene. Kun på den måten kan du klare å nå ut til de rette menneskene. Det er ingenting i veien for å ha flere målgrupper, og da kan det være fornuftig å definere hvilke som er primærmålgruppen (hovedmålgrupper), og hvilke som er mer sekundære.

 

#5 Hvor skal virksomheten være?

Hvilke kanaler skal virksomheten din være i? Det finnes mange sosiale medie-kanaler, og avhengig av hvilken målgruppe du vil nå, og hvor du har muligheten til å fortelle historiene din på en god måte, kan du velge kanalene du vil satse på. Veldig få av oss kan levere godt innhold i absolutt alle kanaler, i alle formater, hele tiden. Særlig i starten bør vi prioritere. Det er viktig å velge seg ut noen kanaler som dere får blitt godt kjent med og kan lage godt innhold til, for så å prøve dere ut på nye plattformer når dere har tid og ressurser på plass. Det er bedre å være skikkelig god på to kanaler, enn å være helt middels i fem kanaler.

Når du har fått en god arbeidsflyt i noen få kanaler, er det lettere å tilpasse samme type innhold til flere kanaler på sikt, om man har ressursene til det og behovet er der.

 

#6 Hvordan vil virksomheten si det?

Hvordan kan du på best mulig måte formidle innholdet ditt, til målgruppen? Kan du lage en video hvor du intervjuer øverste leder? Kan du vise frem ansatte og la de fortelle om hvordan de jobber, gjennom bilde og tekst? Sitter du på kunnskap som kunne vært interessant for andre å få lært via sosiale medier? Kan du være underholdende, engasjerende eller lære folk noe, med innholdet ditt?

Tenk over hvordan du på best mulig måte kan lage ulikt innhold til de forskjellige innholdskategoriene dine, og hvem i virksomheten som har mulighet til å lage hvilket type innhold. Hent veldig gjerne hjelp fra andre som jobber i bedriften din.

 

#7  Hvordan kan du gjøre dette mest mulig effektivt?

Finn ut hvordan din bedrift kan strukturere arbeidet med sosiale medier på en mest mulig effektiv måte. Målet er å skape mest mulig godt innhold, som skaper mest mulig verdi for målgruppen, på en måte som er best mulig strukturert og er effektiv bruk av interne ressurser. 

Kan du ha en ressursgruppe som samarbeider om å komme med idéer? Eller kanskje du setter av et fast møte annenhver uke til å produsere filmer, ta bilder eller gå gjennom tekster som kan brukes til innhold? Se også gjennom kalenderen din og til andre nøkkelpersoner, for å finne ting som skal skje i bedriften den kommende måneden – kanskje noe av dette kan være verdt å lage innhold på? Sett også av tid i kalenderen til å lage alt innholdet for den kommende uken. Har du alt du trenger for å lage det?

Når du setter av tid til å tenke de gode tankene rundt innholdet ditt, vil du erfare at arbeidet med sosiale medier vil flyte mye lettere enn om du kun poster ting ad hoc uten mål eller mening.

 

#8 Hvordan planlegge innholdet?

Å ha en innholdsplan gjør livet mye lettere. Det er vi i #teamVU helt overbevist om. Lag en plan for en eller to uker av gangen og planlegg innholdet ditt i god tid. Da er du sikret kontinuitet i kanalene dine.

Når det kommer uforutsette og aktuelle ting som du vil eller må ha ut samme dag, er det selvfølgelig muligheter til det også. Da kan du flytte på innhold som allerede er planlagt, og gjøre rom for det som er mer impulsivt. Men, i uker hvor det ikke skjer spesielt mye nytt, vil du med en innholdsplan sørge for at det likevel publiseres godt innhold i dine kanaler.

Vi i Valen-Utvik har laget innholdsplaner som vi selger. I tillegg til innholdsplanene, får du med analysemaler, årshjul m.m., og du finner innholdspakke for 2022 her.

 

#9 Hvordan analysere innholdet?

Hvilke poster skapte mest engasjement? Hvilke poster fikk best rekkevidde? Eller – er det helt andre målinger som er viktig for deg?

Etter at du har laget og publisert innhold, er det også viktig å sette av tid til å reflektere rundt resultatene postene som har gått ut i dine kanaler har fått. Er det noen poster som skiller seg ut – og på hvilken måte? Hvilke poster gjorde det bedre enn forventet? Var det noen som gikk bedre enn gjennomsnittet du pleier å få på postene dine? Var det noen som gikk dårligere enn de andre posten? Noen som overrasket deg? Se om du kan finne noen fellestrekk ved disse postene. Det ligger det nemlig mye læring i. 

Bruk disse resultatene og erfaringene når du lager nytt innhold. Da har du en viss pekepinn på hva målgruppen din responderer på, og hva de opplever som godt og relevant innhold. Etter hvert kan du sammenligne resultatene dine med deg selv over tid, og forhåpentligvis se at kanalene vokser, og stadig når ut til flere folk i målgruppen din.

----Synes du dette var interessant og kunne tenke deg å lære mer? Dette er strukturen og temaet for boken som jeg leverer siste korrektur på i disse dager, og som gis ut høsten 2022 på Hegnar Forlag, så det er mer der det kommer fra. 😀

Har du lyst til å gå gjennom disse 9 punktene for å jobbe mer strategisk med sosiale medier i din virksomhet, og trenger bistand og noen som kan lage en strategi ut av det hele? Klikk på knappen under og ta kontakt:

New call-to-action