Skip to content
All posts

Karma som digital rettesnor

Social Media Days 2016 holdt jeg et foredrag jeg kalte "Karma - bra for business med gode verdier og sunn fornuft". Selv om tittelen kan virke noe 'høytflyvende', kanskje på grensen til det alternative, er foredraget ment å være så konstruktivt og konkret som overhodet mulig. Det jeg ønsket med foredraget mitt, var at dette var inspirerende og hjelpsomt for folk som jobber med sosiale medier i det daglige, og at det samtidig var nyttig for ledere og andre som tar avgjørelser om sosiale medier med hensyn på strategivalg, dedikering av tid og allokering av økonomiske midler med mer. Selv med 'myk' tittel, er dette ment som et verktøy for strategisk forankring som gir gode resultater av investert tid og kapital på sikt.

Karma - for naivt og enkelt?

Foredraget handler om hvilke verdier, prinsipper og strategiske valg jeg har brukt for å bygge vårt eget selskap, Valen-Utvik AS, og som vi også bruker i det daglige på vegne av våre kunder, for å bygge deres tilstedeværelse i sosiale medier. Jeg har snakket mye om noen konkrete nøkkelord helt fra jeg startet selskapet mitt i 2009, som jeg er like opptatt av den dag i dag. Dette er ord som hverdagskommunikasjon, magefølelse, sunn fornuft og god folkeskikk. Enkle, forståelige ord, kanskje på grensen til naivt, men det kan jeg love dere at det ikke er. Etter mitt syn er dette noe av det viktigste, og samtidig vanskeligste, man kan styre sin tilstedeværelse i sosiale medier etter, og klare å gjennomføre i den daglige kommunikasjonen, være seg sosiale, digital eller tradisjonell. Samtidig er det også begrep og fokusområder jeg mener gir deg og din virksomhet det aller best resultatet for innsatsen du legger ned i sosiale medier og i din digitale kommunikasjon, både med hensyn på salg og bunnlinje, men også verdier som intern stolthet, rekruttering, kundelojalitet, omdømmebygging, merkevarekjennskap, kundeservice med mer.

Se foredraget mitt fra Social Media Days;

 

Selv om jeg har snakket om mange av disse nøkkelordene i mange av mine andre foredrag, var det første gangen jeg knyttet det hele sammen under 'karma-paraplyen' som jeg gjorde denne gangen. Det blir forhåpentligvis ikke siste gang, for jeg har større planer med dette temaet, både med foredrag og andre ting. Jeg er derfor særdeles interessert i å få folks feedback på disse tankene, denne vinklingen og ikke minst; på om dette resonnerer bra med folks utfordringer og muligheter i hverdagen, og om mine verktøy kan være til god hjelp i så måte.

Twitter er alltid en god (og litt skummel) kanal å ha i etterkant av å ha holdt et foredrag. Heldigvis kan jeg si at de tilbakemeldingene jeg mottok på Twitter etter Social Media Days, gikk akkurat på de målene jeg definert for foredraget i forkant. Folk fra store og små foretak skrev at det var nyttig og inspirerende, og best av alt; at de nå gledet seg til å komme tilbake på kontoret for å ta verktøyene i bruk! Bedre tilbakemeldinger kan jeg ikke be om, men jeg gir meg ikke helt der.

Jeg blir veldig glad for din tilbakemelding!

Derfor; har du lyst til å dele med meg dine tanker etter å ha sett foredraget, hørt tankene mine og fått forklart Karma-begrepet, så setter jeg stor pris på din feedback. Om du vil legge igjen en kommentar her, sende meg en mail ( astrid @ valen-utvik . no ) eller legge igjen et spor i sosiale medier, så vit at jeg blir utrolig takknemlig for både ris og ros. Det er helt nødvendig for meg med denne type feedback for å kunne utvikle dette og ta dette videre slik jeg har planer om. Kanskje blir ditt innspill implementert i mine videre planer? For ordens skyld; jeg lover å gi kred der kred hører hjemme, og skal ikke bruke noe jeg ikke har avklart på forhånd.

For meg handler karma om kvalitet, ambisjoner, relasjoner, magefølelse og ansvar - både privat og profesjonelt, og det gleder jeg meg til å fortelle mye mer om i tiden fremover!